Cumartesi, Şubat 29, 2020
Finans

Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır

DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kira Yardımı Nedir? Nasıl Faydalanılır?

Devletten destekleme yardımlarının son dönemlerde varlığını gösteren Sosyal Politikalar Bakanlığı ve çeşitli dernek, vakıf merkezi teşkilat ve yerel yönetimler kapsamında gelişim sağlayan dar gelirli ve muhtaç vatandaşları çevresine alan fon ödenekleridir. Devletten kira yardımı nasıl alınır? Belediyeler ve vakıf sahalarını kapsayan, dinamik ve etkin olan tüm politikaların yardım safhasında ve ekonomi destek planı bünyesindedir.

Devletten vatandaşlarına sağladığı kira desteği projesi kapsamında; barınacak yeri olmayanlara yaşam alanı temin ettiği gibi mali ölçekte de katılım ve yardım alternatifleri üretmiştir. Yardım planı dâhilinde kira, yakacak ve gıda desteği de sağlanmaktadır. Bakanlık kararı gereğince gecekondu veya imar yapı koordinasyonu kaçak ya da bozuk olan yasa dışı uygulamalara konu olan her türlü konut ve yapı, yıkılması kararı ile işleme koyulacaktır. Bu işlemler dâhilinde evsiz ve barınma ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 595-960 TL mali yardım desteği sağlanacaktır. Sosyal yardım destekli kamu harcamaları bünyesinde yararlanılacak ve ödeme bütçesi hazırlayacak olan kamu kurum ve kuruşlar, özel ve yerel ölçekte hizmet veren sektörlerdir. Bunlar:

  • Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Çevre ve şehircilik bakanlığı
  • Kaymakamlık ve valilik bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma müdürlükleri,
  • Özel Vakıf Ve Dernekler
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Maddi yardım gönüllüleri
  • Belediye başkanlıkları

Hizmetlerden ve kira yardım ödeneklerinden etkin faydalanmak isteyenler belediye başkanlıklarına ve sosyal yardımlaşma vakıf bünyesinde çalışan destek hizmet birimlerine gerekli evrak ve bildirimlerle başvuruda bulunabilirler ve hızlı bir şekilde yardım sağlayabilirler. Edindikleri evrak ve sosyal yardımlaşma kartları ile bulundukları ilin belediye sınırları içinde vatandaşlara sağlanan kira, barınma, yemek, yakıt ve insan ihtiyacı olan her türlü ekonomik sosyal güvence alanları kurabilir etkin bir şekilde hizmetlerden kazanım elde edebilirler. Ayrıca kira ödeneği dışında 80 TL elektrik para yardımı alabilirler.

Devletten sağlanan kira yardımı da diğer sosyal yardım destek programı gelişim alanlarının ekonomik, sosyal ve toplumsal birçok yönü olan toplum temelli sosyal politikalardır. Toplum bütünüyle zengin ya da refah içinde yaşayan insanları kapsayamaz gerçeği ile dar gelirli, itilmiş ve ezilmiş insanlara destek olmak merkezi devlet politikasının temel hedefi olmalıdır. Kira yardımı adı altında insan, olgusu gelişerek sosyal hayata karışacak; kendini önemli ve işe yarar hissedecek, barınma telaşı ve ek olarak para ve iş endişesi taşımayacaktır. Kentsel dönüşüm içinde aile kavramı ve konut farklılaşması rolü yadsınamaz bir gerçeklik taşımaktadır. Konut yapılaşması, yıkık gecekondular ve şehrin yapı imar çalışmaları bu ölçekte değerlendirilmesi bakımından son derece önemlidir. İnsan psikolojisi ve kaygı düzeyi ekonomik gerçeklikle doğru orantılıdır. Dar gelirli bir aile için evinin yıkılması ve dahi uyuyamayacak bir evinin olmamamsı başlı başına kaygı düzeyini artırarak yükseltir vaziyettedir.

Ekonomik sistemler finansal yapı merkezi gereğince bütçeler devlet destekli olup her yıl ek bütçe miktarı sağlanmakta; vatandaşların destek haznesi giderek artırılmıştır. Kira ödeme yardımları da bunlardan bir tanesidir. Toplum her tabakadan ve kültürden din, dil, ırk ayrımı yapılmadan destek projesi kapsamında taşınmış olup aralarındaki ayrım mali imkân kapasitelidir. Özellikle dar gelirli vatandaşları kapsayan bu ödenek kira yardım desteği altında barınma ihtiyacı olan ve ekonomik dar boğaz yaşayan yoksul kitlesi için tam bir örnek ve girişimci rol modeldir. Devlet girişimci rolü ile tüm topluma el verecek ekonomi ve finans etkileşimi sosyal politika bünyesinde değer kazanarak hızla ivme sağlayacaktır. Maliye bakımından ve ekonomik yardım desteği kapsamı bakımından Devletin verdiği destek hak sahiplerince aranmalı, gerekli mercilere müracaat edilmelidir.

faruk erdemir

Bir cevap yazın